14/5/11

Giáo sư Philip Kotler giải đáp về PR và Quảng cáo


[Masgroup.vn] Philip Kotler giải đáp về PR và Quảng cáo Bài viết này muốn làm sáng tỏ tầm quan trọng của PR và quảng cáo trong mô hình marketing ngày nay. Qua một vài kết luận, hy vọng rằng những thắc mắc của bạn sẽ được làm sáng tỏ. Giáo sư Philip Kotler, hiện đang giảng dạy tại trường Kellog of Management. Chi tiết