17/5/11

Khái niệm chiến lược

[Masgroup.vn] Chiến lược xuất hiện đầu tiên trong nghệ thuật quân sự. Chiến lược là phương cách để chiến thắng một cuộc chiến tranh. Tất nhiên, nếu không thể chiến thắng trong từng trận đánh, đặc biệt là những trận đánh quan trọng, bạn thậm chí có thể không còn tồn tại, nói chi đến chiến thắng cuối cùng. Điều khác biệt giữa việc có chiến lược hay không có chiến lược nằm ở chỗ...Chi tiết