16/7/12

Thương hiệu là gì

[Tư vấn Marketing] Thương hiệu là gì? Một câu hỏi đơn giản nhưng khó trả lời. Trong video sau, bạn sẽ tự nhận ra thương hiệu là gì mà không cần bất cứ một lời giải thích nào dài dòng.