16/7/12

Kế hoạch Marketing là gì

[Tư vấn marketing] Kế hoạch marketing là gì? điều gì chính yếu trong kế hoạch này? và làm thế nào để có một bảng kế hoạch Marketing tốt. Bạn sẽ tìm thấy tất cả trong video sau.